Sveiki,

Mes užsiimame reklamos gamyba

ir teikiame šias paslaugas:

 

Reklaminės iškabos
Rodyklės, lentelės;
Šviečiančios tūrinės raidės;
Didelio formato reklaminiai plakatai;
Reklama ant transporto;
Terminis putos pjaustymas...
.....

 

Dizaino paslaugos

Firminio stiliaus sukūrimas
(ženklai, blankai, vizitinės kortelės...)

Etikečių, lipdukų, skrajukių, bukletų
maketavimas ir spausdinimas…

 

Vėliavos - firminės, valstybinės
Gairelės, vėliavėlės

 

Marškinėliai

Puodeliai

Tušinukai
Žiebtuvėliai
Maišeliai....

 

 

RUOŠIAME PROJEKTUS IR DERINAME IŠORINĘ REKLAMĄ

MIESTO SAVIVALDYBĖJE, PAVELDE...

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=447282&p_query=&p_tr2=2#

http://www.registrucentras.lt/epas/darbasForm.do?tipas=9.